U naslovu članka možete pročitati službeni slogan dolaska Pape Benedikta XVI u Zagreb. Papa će sutra, 04.06., doći na bdijenje s mladima na Trg bana Josipa Jelačića. Bdijenju mogu pristvovati oni koji su se ranije prijavili i osigurali su kartu. Sretnike koji imaju kartu upozoravamo da na Trg moraju doći najkasnije do 18h. Oni koji nemaju kartu, mogu doći ispred Katedrale i preko video zida pratiti bdijenje. U nedjelju, 05.06., Papa će služiti misu na Hipodromu. Za to karata još uvijek ima, tako da se javite u svoje župe.